Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Other Processing Services of SMT, DIP 2020-08-11 ~ 2023-08-10 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Shenzhen Youbest Testing Technology Co., Ltd. X79, X79P, X79P1, X79-P3, X79A, X79M2, X79 DUAL 2019-05-16 ~ Đã xác minh
CE CE Shenzhen Youbest Testing Technology Co., Ltd. Intel Platform motherboard for desktop computer, workstation & server computer. 2020-01-03 ~ Đã xác minh
CE CE Other 2020-05-27 ~ 2049-12-31 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này